HOME > Chinese > 产品

产品

  

应用搜索
半導体材料 太陽電池材料   光ファイバー材料

 光纤材料

 

产品搜索
     
 
  氯化物/溴化物
     
   纳米材料
定制合成/提纯
その他 定制合成/提纯
我们可以为实验室规模到大批量生产规模提供合成和提纯服务 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAMANAKA ADVANCED MATERIALS,INC
81-77-536-2022
Contact Us
返回该页面的顶部